Sektörel Dağılım

SGK istatistiklerine göre; 2008 yılında Türkiye’de faaliyete geçen iş yeri sayısı 1.170.248, istihdam edilen sigortalı işçi sayısı 8.802.989’dur. Faaliyete geçen 1.170.248 iş yerinde 72.963 iş kazası meydana gelmiştir. Bunların 886’sı ölümle sonuçlanmıştır.

İş Kazalarının Sektörel Dağılımı incelendiğinde; %15 metal sektörü, %9 maden sektörü, %7,6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmiştir.2010 yılında inşaatta 495, madende 130, metalde 110 ve tekstil iş kolunda 32 işçi hayatını kaybetmiştir.

İş Kazalarının Sektörel Dağılımı

Metal Sektörü 15%
Maden Sektörü 9%
İnşaat Sektörü 7,6%
Tekstil 5%

Kazaların Maliyetleri

Uluslar Arası Çalışma Örgütü(ILO)’nün verilerine göre; gelişmekte olan ülkelerin iş kazası ve meslek hastalıkları (iş kazalarına oranla küçük bir dilimi kaplamaktadır) sonucu meydana gelen ekonomik kayıplarının GSYİH’ların yaklaşık %4’ü kadardır. Bu doğrultuda, ülkemizde TÜİK’den alınan 2008 yılı GSYİH rakamlarına göre; iş kazası ve meslek hastalıklarının (iş kazalarına göre çok küçük bir dilimi kapsamaktadır) toplam maliyeti 38 milyar TL olarak tahmin edilmektedir.

Marmara Üniversitesi Mimar ve Teknik Elemanlar Federasyonu (MUTEF) Gn. Sekreteri Yusuf AYDOĞDU, iş kazalarının görünmeyen maliyetinin yıllık 6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra, son verilere göre 2012 yılı itibariyle 27 iş güvenliği uzmanı cezaevindedir.

Görünen Giderler

  • Tedavi
  • Mahkeme
  • Sigorta Primleri
  • Tamir

Görünmeyen Giderler

  • İş Günü Kaybı
  • Üretim Kaybı
  • İş Gücü Kaybı
  • Toplumun Uğradığı Kayıplar