Ekipman İzleme


RTLS (Real Time Location System) Gerçek zamanlı kişi-ekipman konum belirleme sistemi, birçok sektörde farklı uygulama alanlarında, iş verimliliğini ve kalitesini arttırmak hedefiyle, kullanımı hızla artan kablosuz teknoloji çözümlerindendir. İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile çalışanların ve ekipmanların takibi, kontrolü, ziyaretçi izleme, demirbaş - varlık yönetimleri gibi alanlarda uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Wipelot RTLS Gerçek Zamanlı Kişi-Ekipman Konum Belirleme Sistemi, konum saptama ve takip konularında her sektöre yönelik teknolojik çözümler sunar. Gerçek zamanlı anlık konum belirleme, süre bilgilerinin saptanması, raporlanması ve doğru değerlendirilmesi konusunda önemli sonuçlar üretir. Wipelot RTLS sistemi, yoğun Ar-Ge süreçleri sonucunda üretilmiştir.

Sınırlı alan içerisinde hareket halindeki veya durur vaziyetteki kişi ve ekipmanların, hangi bölgede ne kadar süre kaldıkları ve istenilen anda tam olarak nerede oldukları bilgisini sunar.

Kişi veya ekipman üzerine yerleştirilen küçük, akıllı bir cihaz yardımı ile sistem aşağıdaki amaçlara yönelik çözümler sunmaktadır:

  • Kişi/Ekipmanın istenilen anda bulunduğu konumu belirlemek
  • Kişi/ekipmanın hangi bölgede ne kadar süre çalıştığını belirlemek
  • Kişi performans değerlendirmelerinde kullanılacak veriyi toplamak ve arşivlemek
  • Kişinin çalışma anında durumunu gözetim altında tutmak
  • Bölgesel iş yoğunluğu bilgisini sağlamak
  • Uyarı özelliği ile kişilerin yardım çağrılarını cevaplamak
  • İşçinin, iş kazasına uğraması, hareketsiz kalması, bayılması ya da yardım çağrısında bulunması durumunda işçinin bulunduğu bölgeyi sorumlulara bildirmek ve müdahale süresini kısaltmak