Çalışan Takibi ve Güvenliği


Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle özellikle üretimde kendini gösteren yoğun makineleşme ve teknoloji transferi, yöneticileri bu kez işletme tehlikelerine karşı mücadele etmeye, bu alanda koruyucu nitelikte önlemler almaya ve iş sağlığı ve güvenliği alanında koşulları iyileştirmek için yatırım yapmaya zorlamıştır.

Dar anlamda iş sağlığı ve güvenliği; işin görülmesi sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı işçinin yaşamı ve sağlığının korunmasını ve çalışma süreleri dahil çalışma yöntem ve şekillerinin düzenlenmesini kapsar. Ülkemizde işçinin, çalışma ortamlarında güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, denizcilik, havacılık, inşaat sektörü ile kimya, makine, otomotiv, plastik ve metal gibi sanayinin tüm alt sektörlerinde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Okyanus Teknoloji; kurumların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçları belirleyip çözüm üreten, Türkiye’nin ilk Kablosuz Konum Tabanlı Wipelot ISG sistemi üreticisidir.